Print

Microwave Road har haft årsmöte

Posted in News & Events

18 deltagare från 16 medlemsföretag, högskolor och institut deltog i Microwave Roads årsmöte som hölls måndagen den 30/5, 2016, vid Lindholmens konferens center. Den gamla styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

I samband med stämmoförhandlingarna valdes en ny styrelse. Följandes ledamöter och övriga funktionärer utsågs:

Ledamöter redan valda för 2016:
Dag Jungenfelt (ordf), Jungenfelt Consulting AB
Johan Lassing, Qamcom Research and Technology AB
Johan Carlert, Saab AB
Lars Granbom, Raybased
Hans Hjelmgren, Chalmers
Magnus Persson, Ericsson AB
 
Ledamöter valda för perioden 2016-2017:
Anders Sundbye (kassör), Triathlon Group AB (nyval)
Birgitta Raaholt, SP (omval)
Tomas Östling, LEAX (omval)
Mats Andersson, MUMIMO AB (nyval)
 
Revisorer för 2016:
Ingmar Andersson, Ericsson AB, (omval)
Tomas Ornstein, Ranatech Instrument AB, (omval)
 
Valberedning för 2016 (inför årsmöte 2017):
Jonas Johansson, Relink Networks (nyval)
Roman Justin, Icomera AB (nyval)

Microwaves and Application Areas


Microwaves are radio waves with wave lengths ranging from as long as one meter to as short as one millimeter, or equivalently, with frequencies between 300 MHz (0.3 GHz) and 300 GHz.

Read more

SCHOLARSHIP 2019


Read about the Microwave Road scholarship and how to apply.

More information

Microwave Road, Göteborg, Sweden   -   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.