Microwave Road Stipendiet

Föreningen Microwave Road tilldelar stipendium för examensarbete

Stipendiet tilldelas en kvinnlig och en manlig teknolog på civilingenjörs- eller magisternivå som vardera utfört ett berömvärt examensarbete med tydlig koppling till antenn- och mikrovågsteknik.

Stipendiet består av diplom plus 10 000 kronor per examensarbete. Om examensarbetet har utförts av två eller flera teknologer delar dessa på stipendiet. Stipendiet utdelas i samband med föreningens gemensamma aktiviteter under våren.

Kriterier och procedur vid utseende av stipendiater:

  • Föreningen utser en priskommitté bestående av: sammankallande (från föreningen), två ledamöter från föreningens styrelse, samt lärarrepresentant från Chalmers tekniska högskola.
  • Sammankallande kontaktar i december medlemsföretagen samt svenska tekniska högskolor med begäran om nomineringar.
  • Vice-prefekterna väljer ut berömvärda examensarbeten, som bäst motsvarar kraven för stipendiet, ur årets skörd. Utvalda examensarbeten levereras till priskommittén (Senast 31 december). Bästa examensarbeten (författat av kvinna respektive man) utses baserat på följande kriterier: originalitet, metod, skriv och kommunikationsfärdigheter. Examensrapporten ska även finnas tillgänglig för allmänheten via sk ”Open Access”.
  • Priskommittén väljer i februari ut två av de föreslagna examensarbetena.
  • Någon från kommittén presenterar kortfattat de uppmärksammade examensarbeten och utdelning av stipendium sker vid lämplig aktivitet under våren.

Priskommittén:

Sammankallande från styrelse, Hans Hjelmgren
Ledamot från styrelsen, Mattias Thorsell
Ledamot från styrelsen, Anders Sundbye
Ledamot från styrelsen, Katrin Persson
Lärarrepresentant på Chalmers, Jan Stake

Previous Receivers of the Microwave Road Scholarship

2018

Martin AnderbergDesign of a 183 GHz Subharmonic Mixer Using Membrane Integrated GaAs Schottky Diode Technology, Göteborg: Chalmers University of Technology

Lowisa HanningPulse Shaping of Radar Transmitters Compensation of Memory Effects through Digital Pre-distortion, Göteborg: Chalmers University of Technology

Rikard ReinhagenThe technical feasibility of providing passenger Wi-Fi with 60 GHz WiGig networks on board trains, Göteborg: Chalmers University of Technology

Frida StrömbeckEnergy Efficient High Data Rate RF-DAC based PAM Modulator – A MMIC solution using an InP-based DHBT-process at Millimeterwave Band, Göteborg: Chalmers University of Technology

2017

Ida KläppevikAnalysis, construction and evaluation of radial power divider/combiner, Göteborg: Chalmers University of Technology

Johan BremerCompensation of thermal effects by dynamic bias in low noise amplifiers, Göteborg: Chalmers University of Technology

2016

Marika Svensson,  Properties of sparse array antennas – a trade-off investigation Göteborg: Chalmers University of Technology

Gergely HrubóFull 3D modeling of waveguide-embedded frequency multiplier arrays Göteborg: Chalmers University of Technology

2015

Ewa SimpanenThe impact of GaN-buffer C-doping profile on short-channel effects and ohmic contact formation for millimeter wave III-nitride HEMTs. Göteborg: Chalmers University of Technology

Björn PerssonAnalysis and improvement of phase noise performance of a PLL-based RF synthesizer. Göteborg: Chalmers University of Technology

Tomas RydholmMeasurement of complex permittivity and permeability through a cavity-perturbation method. Göteborg: Chalmers University of Technology

2014

Audrey ZakBow-tie antenna-coupled graphene FETs for direct detection at 0.6 THz. Göteborg: Chalmers University of Technology.

Marcus AhlstrandNumerical Simulations of Device Scaling of a Pseudomorphic InP HEMT. Göteborg: Chalmers University of Technology.

2013

Mehbuba TanzidNoise Parameter Characterisation of Graphene Field Effect Transistors in the 2-8 GHz Frequency Range. Göteborg: Chalmers University of Technology.

Sebastian GustafssonDesign and analysis of multi-band transmitters for wireless communications. Göteborg: Chalmers University of Technology.

2012

Ninva Shamoun,Wildfire detection usingRF-technology. Göteborg: Chalmers University ofTechnology (Ex -Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, nr:EX056/2012).

Michael AnderssonNoise Characterisation of Graphene FETs. Göteborg: Chalmers University of Technology.