Microwave Road Stipendiet

Föreningen Microwave Road tilldelar stipendium för examensarbete utfört under 2017

Stipendiet tilldelas en kvinnlig och en manlig teknolog på civilingenjörs- eller magisternivå som under 2017 vardera utfört ett berömvärt examensarbete med tydlig koppling till antenn- och mikrovågsteknik.

Stipendiet består av diplom plus 10 000 kronor per examensarbete. Om examensarbetet har utförts av två eller flera teknologer delar dessa på stipendiet. Stipendiet utdelas i samband med föreningens gemensamma aktiviteter under våren 2018.

Kriterier och procedur vid utseende av stipendiater:

  • Föreningen utser en priskommitté bestående av: sammankallande (från föreningen), två ledamöter från föreningens styrelse, samt lärarrepresentant från Chalmers tekniska högskola.

  • Sammankallande kontaktar i december 2017 medlemsföretagen samt svenska tekniska högskolor med begäran om nomineringar.

  • Vice-prefekterna väljer ut berömvärda examensarbeten, som bäst motsvarar kraven för stipendiet, ur årets skörd. Utvalda examensarbeten levereras till priskommittén (Senast 31 december). Bästa examensarbeten (författat av kvinna respektive man) utses baserat på följande kriterier: originalitet, metod, skriv och kommunikationsfärdigheter. Examensrapporten ska även finnas tillgänglig för allmänheten via sk ”Open Access”.

  • Priskommittén väljer i februari 2018 ut två av de föreslagna examensarbetena.
  • Någon från kommittén presenterar kortfattat de uppmärksammade examensarbeten och utdelning av stipendium sker vid lämplig aktivitet under våren 2018.

Priskommittén för 2017 års stipendium:

Sammankallande från styrelse, Hans Hjelmgren
Ledamot från styrelsen, Johan Lassing
Ledamot från styrelsen, Birgitta Raaholt
Ledamot från styrelsen, Anders Sundbye
Lärarrepresentant på Chalmers, Jan Stake

Ladda ner som PDF: pdfMicrowave Road Stipendiet 2017.pdf

Microwaves and Application Areas


Microwaves are radio waves with wave lengths ranging from as long as one meter to as short as one millimeter, or equivalently, with frequencies between 300 MHz (0.3 GHz) and 300 GHz.

Read more

SCHOLARSHIP 2019


Read about the Microwave Road scholarship and how to apply.

More information

Microwave Road, Göteborg, Sweden   -   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.